Hoe wij de veiligheid waarborgen
  • Regio Veldhoven e.o.
  • Vanaf 6.30 uur open
  • Een goed gevoel
  • Gericht op ontwikkeling
  • Je kind kan altijd mee-eten
Veiligheid in de kinderopvang

Calamiteiten

Het gebouw van Klokje Rond aan de Houtwal is een modern gebouw dat voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Zo zijn er verschillende compartimenten waardoor brand moeilijker kan uitbreiden. De lichamelijke en emotionele veiligheid van de kinderen staat immers voorop!

Calamiteitenplan

Klokje Rond beschikt over een uitgebreid calamiteitenplan. Alle medewerkers zijn opgeleid om kinder-EHBO toe te passen en volgen deze cursus ook ieder jaar. Hierdoor zijn onze leidsters in staat adequaat te reageren bij ongelukken en weten ze wanneer ze hulp moeten inschakelen. Elk jaar houden wij bovendien een ontruimingsoefening met medewerkers en kinderen. Bij calamiteiten op de bso-locaties hanteert Klokje Rond het ontruimingsbeleid van de organisatie waar we te gast zijn. Gewoon omdat we beseffen dat dit super belangrijk is!

image
image

We werken bij Kinderopvang Klokje Rond, met het vier-ogen-principe en we zorgen ervoor dat medewerkers altijd kunnen zien waar hun collega’s mee bezig zijn. Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en stagiaires werken altijd onder begeleiding van het vaste personeel. Alle medewerkers en stagiaires hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Leid(st)ers zijn enthousiast en ervaren.

De medewerkers van Klokje Rond zijn niet alleen enthousiast, maar ook goed geschoold in hun vak. Al onze medewerkers hebben minimaal een mbo-opleiding op niveau 3. Verschillende medewerkers hebben niveau 4 of hbo-niveau. Daarnaast zijn onze medewerkers geschoold in het werken volgens de visie van Emmy Pikler en hebben ze een aanvulling op de opleiding Voor- en Vroegschoolse Educatie gevolgd: VVErsterk.

Meldcode

Organisaties in de kinderopvang zijn verplicht te werken met een meldcode. In deze meldcode zijn stappenplannen uitgewerkt voor vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik, seksuele intimidatie/ misbruik door medewerkers en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling. Aan de meldcode is ook een sociale kaart en een signalenlijst toegevoegd. Onze medewerkers zijn hierover geïnformeerd en werken volgens de meldcode. Het onderwerp komt regelmatig aan de orde bij ons teamoverleg. Ook is er een externe vertrouwenspersoon, waar medewerkers terecht kunnen met vermoedens.

Ook interessant voor jou

image

Check het babyteam

Bekijk pagina
image

Check het peuterteam

Bekijk pagina
Goed geregeld, wel zo fijn!

Gezondheid

Actief bezig zijn is gezond voor iedereen! Daarom nemen wij de kinderen iedere dag mee naar buiten en hebben de kinderen op de BSO de mogelijkheid om te sporten. Met verschillende protocollen en werkinstructies zorgen we dat de gezondheid alle kinderen gewaarborgd blijft. Ook wordt onze opvang schoongemaakt volgens de regels van ons hygiënebeleid waarin beschreven staat hoe en wanneer er moet worden schoongemaakt.

 

Zodat je weet waar je aan toe bent

Ziektebeleid

Het ziektebeleid van Klokje Rond is gebaseerd op de richtlijnen van de GGD. Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden, hebben wij ons beleid nog iets aangescherpt ten opzichte van die richtlijnen. Omdat we door onze flexibiliteit dagelijks wisselende groepssamenstellingen hebben, willen we hiermee voorkomen dat ziektes zich over alle groepen verspreiden. Op elke groep is een kopie van ons ziektebeleid te vinden.

image