Welkom bij de ASML pagina van Kinderopvang en BSO Klokje Rond
 • Regio Veldhoven e.o.
 • Vanaf 7.00 uur open
 • Een goed gevoel
 • Gericht op ontwikkeling
 • Je kind kan altijd mee-eten
 • Centraal gelegen
 • Dat voelt goed
 • Onze Visie
 • BSO

Altijd dichtbij

Onze kinderopvang in Veldhoven is erg goed bereikbaarheid en centraal gelegen. Op 5 minuten rijden van de snelwegafrit A2 en vlakbij Waterrijk, Meerhoven en Zeelst. Op slechts 4 kilometer van Veldhoven Dorp en slechts 2 kilometer van het Citycentrum en ASML

 • Centraal gelegen
 • Voldoende Parkeergelegenheid
 • Goed bereikbaar
image

We zorgen voor jouw kostbaarste bezit

Bij Klokje Rond weten we als geen ander dat het best lastig kan zijn kinderopvang te vinden die bij jouw gezin past. We zijn allemaal trotse (bijna) ouders van hummels die we het liefst bij ons willen houden. Daarom doen we er alles aan om jou én je kind een goed gevoel te geven. Zodat jij met een gerust hart en zonder zorgen even tijd voor jezelf hebt of kunt werken.

 • Alle leidsters snappen hoe jij je voelt
 • Iedereen is geschoold in kinder-EHBO
 • Iedereen is gescreend en gecertificeerd met een VOG
image

Emmi Pikler

Op onze dagopvang (0 tot 4 jaar) werken we volgens de visie van Emmi Pikler; een professor in de pedagogiek. Zij vindt dat kinderen zich vrij moeten kunnen ontwikkelen. Hiervoor hebben ze vrije speelruimte nodig én een volwassene waarop ze kunnen vertrouwen.

Vrijheid om te leren

Onze pedagogische medewerkers bieden dit allebei. Ze bouwen een band op met je kind en zorgen tegelijkertijd dat hij of zij de bewegingsvrijheid heeft om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Onnodig stimuleren of helpen zorgt dat kinderen minder leren. Ontwikkelen, bewegen, onderzoeken en spelen in een eigen tempo zorgt dat kinderen beter leren zitten, staan, praten en denken.

Optimaal ontwikkelen

Daarom grijpen we alleen in als het echt nodig is. Zo ontwikkelen kinderen zich optimaal in hun zelfstandigheid, creativiteit en motorische ontwikkeling.

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteiten vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.” – Emmi Pikler

image

De gaafste van Veldhoven

Wij vinden dat kinderen moeten kunnen spelen, ravotten, rennen, sporten, creatief bezig zijn en lekker rustig moeten kunnen knutselen. Met andere woorden: ze moeten vooral kind kunnen zijn! Daarom hebben we de gaafste bso van Veldhoven en omstreken gemaakt. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen opgevangen worden in een omgeving die echt buiten school is. Verandering van locatie zorgt voor meer vrijheid, meer ruimte, meer creativiteit en meer mogelijkheden. Een kleine opsomming van de mogelijkheden die de kinderen bij ons kunnen kiezen:  zwemles, diverse sportlessen, muziekles, creatieve lessen, musicalles, kinderyoga.

image
image

Onze zoon is hier begonnen op de kinderopvang en inmiddels zit hij al een paar jaar op de BSO. Hij komt graag bij de BSO en kan hier fijn muziek les volgen, sporten en spelen. Fijne leid(st)ers en een goede communicatie naar de ouders toe.

- Reactie van onze ouders uit onze jaarlijkse NPS enquete

Mogen wij iets voor jou betekenen?

image

Boek nu een rondleiding

Bekijk pagina
image

Vraag nu een berekening aan

Bekijk pagina
image

Kinderopvang Babygroepen

Bij onze dagopvang (0 tot 4 jaar) werken we volgens de visie van Emmi Pikler. In deze visie hebben kinderen vrije speelruimte nodig en een volwassene waarop ze kunnen vertrouwen. Onze pedagogische medewerkers bieden je kind dit allebei!

image

Kinderopvang Peutergroepen

Door de kinderen zelf activiteiten te laten kiezen, leren ze keuzes maken en ontwikkelen ze zich. Elk kind krijgt de kans dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te doen. Met onze leeromgeving en thema’s ondersteunen wij de ontwikkeling van hun talenten.

image

De gaafste bso
van Veldhoven

Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn! Daarom hebben we de gaafste bso Veldhoven en omstreken gemaakt. Een omgeving die bewust echt buiten school is. Verandering van locatie zorgt voor meer vrijheid, meer ruimte, meer creativiteit en meer mogelijkheden.

image

Klokje Rond
Onze Locatie

Klokje Rond is gevestigd in Veldhoven, vlakbij Meerhoven. 1,5 km vanaf het City centrum, 2 km vanaf de A2, 3 km vanaf Veldhoven Centrum, 4 km vanaf Maxima Medisch Centrum en ASML. Dus altijd dichtbij en goed bereikbaar dankzij de vele uitvalswegen.

Blijf op de hoogte

Onze laatste blogs

De zomer bucketlist

1 juli 2024

Voor alle thuisblijvers deze zomer een gave bucketlist om ook deze zomer onvergetelijk te maken. Want plezier maken we samen…

Lees bericht

Baby op komst!

10 juni 2024

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom deze ontzettend gemakkelijke Baby uitzet lijst, zodat jij zeker weet dat je goed voorbereid bent voor de komst van jullie ‘wonder’.

Lees bericht
English Summary

Welcome to the ASML page of Daycare and After School Care Klokje Rond

image
 • Location
 • A good feeling
 • Our vision
 • After School Care

Always closeby

Our daycare in Veldhoven is easy to reach and centrally located. 5 Minute drive from the highway exit A2. Nearby Waterrijk, Meerhoven and Zeelst.
Only 4 kilometers from “Old Veldhoven” and only 2 kilometers from the City Centrum and ASML.

 

 • Centrally located
 • Parkinglot available
 • Good accessible
image

We take care of your most precious possession

At Klokje Rond we know that it can be difficult to find childcare that suits your family. We are all proud (almost) parents and we want to keep out children close to us. That is why we do everything we can to give you and your child a good feeling. So that you have time for yourself or go to work without any worry.

 

 • All our teachers know the feeling
 • All teachers are trained in children's first-aid
 • Everyone is screened and certified with a VOG
image

Emmi Pikler

At our daycare (0 to 4 years) we work according the vision of Emmi Pikler; a professor of Pedagogy. She believes that children should be able to develop freely. But what do they need ? Space and an adult they can trust.

Freedom to learn
Our teachers build a bond with your child and at the same time ensure that he or she has the freedom to develop at their own pace. Unnecessary stimulation or help causes children to learn less. Developing, moving, researching and playing at your own pace ensures that children learn, sit, talk and think better.

Optimal development
That is why we only intervene when it is really necessary. In this way children develop optimally their independence and creativity.

“When we trust the possibilities of the child and its independent activities and provide a supportive environment for its own learning development, it is capable of much more than is generally assumed.” – Emmi Pikler

image

The coolest After School Care in Veldhoven

We believe that children should be able to play, run, do sports, be creative and be able to enjoy crafts activity if they want. In other words: they must be able to be a kid! That is why we have created the coolest ASC of Veldhoven. We also think it is important that children are cared for in an environment that is away from school. Change of location provides more freedom, more space, more creativity and more possibilities. Here are some of the activities that the children can choose from: swimming lessons, various sports lessons, music lessons, creative lessons, music lessons, children’s yoga.

image
image

To the Babys

image

To the Toddlers

image

To the ASC

image

To the office

Curious?

Do you want to know more about us?

We love to have you over so we can tell you all about our childcare and After School Care. Click below and fill in the from so we can make an appointment.
Hope to see you soon.

image
image

Our son started at the daycare and now he has been at the ASC for a few years. He likes to join the other kids to the ASC and can enjoy the music lessons, sports and be with his friends. Fine people and good communication to the parents.

- Our parents' response from our annual NPS survey